XVI, 2020, 1Scrisoarea marii cneaghine a Moscovei Elena Stefanovna (Voloșanca) către tatăl ei, voievodul Moldovei Ștefan III (cel Mare): noi aspecte de cercetare | p. 219–232


Cuvinte cheie
Cazimir IV, Elena Stefanovna (Voloșanca), Macarie (mitropolitul Moscovei), Marele Minologhion, scrisoare, Ştefan cel Mare

Rezumat

Articolul prezintă niște copii recent descoperite ale scrisorii marii cneaghine a Moscovei Elena Stefanovna (Voloșanca) către tatăl ei, voievodul Moldovei Ștefan III (cel Mare). Componența „convoiului” scrisorii admite presupunerea că aceasta s-a păstrat ca parte organică a actelor din arhiva personală a Elenei Stefanovna, dar permite și datarea ei.