V, 2009, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Raporturile dintre puterea politică şi autoritatea ecleziastică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Între tradiţia ortodoxă şi specificul local
mai mult


Data epistolei lui Uzun Hasan către Ştefan cel Mare. Noi contribuţii
mai mult


Izvoare otomane privind Moldova lui Ştefan cel Mare
mai mult


O altă istorie: campania din 1497 în „Jurnalele” lui Marino Sanudo
mai mult


Despre „soarele de amiază” din stema lui Ştefan cel Mare
mai mult

,
Mănăstirea Voroneţului. Arheologie şi istorie
mai mult


Ctitorii Voroneţului
mai mult


Ştefan cel Mare şi Daniil Sihastrul. O nouă perspectivă
mai mult


Antonie, mitropolit al Moldovei, al Cernigovului şi al Belgorodului
mai mult


Mitropolitul Antonie, Ion Neculce şi ruşii
mai mult


Nichifor Sidis, mitropolit al Moldovei (1740–1750), predecesorul lui Iacov Putneanul
mai mult


Mitropolitul Iacov Putneanul şi „necazul de obşte” al Moldovei
mai mult


Monahism, filiaţie şi paternitate duhovnicească în timpul mitropolitului Iacov Putneanul
mai mult


Un învăţător al neamului: Iacov Putneanul
mai mult


Mitropolitul Iacov Putneanul, al doilea ctitor al Mănăstirii Putna
mai mult


Un colaborator al lui Iacov Putneanul: ieromonahul Nathan(ail)
mai mult


Arhimandritul Vartolomei Mazereanu şi activitatea sa. Noi contribuţii
mai mult