XIV, 2018, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


O moștenire pierdută: Sinodiconul Ortodoxiei și slujba pentru cinstirea icoanelor în Duminica Ortodoxiei
mai mult


Reizbucnirea crizei politico-dinastice în Moldova în 1447. O nouă analiză a izvoarelor
mai mult


Propaganda și popularizarea. Povestirile tipărite despre Vlad Țepeș în contextul anului 1488
mai mult


Chesarie Daponte (1713–1784): ortodoxie și educație, între Muntele Athos și Principatele Dunărene
mai mult


La începuturile relațiilor moldo-moscovite
mai mult


Peripețiile unei expediții otomane: izvoare noi și vechi despre incursiunea lui Malcocioglu Bali beg (noiembrie 1498 – februarie 1499)
mai mult


Despre pisania cu stemă de la Mănăstirea Putna (1481). Câteva reconsiderări
mai mult


Arhitectura eclesiastică din vremea lui Ștefan cel Mare. Ce și cât știm
mai mult


Tetraevanghelul bisericii de la curțile din Hârlău (1504)
mai mult


O însemnare și un manuscris din vremea lui Petru Rareș – de la Theodosie (1543) la Theodosie (1603)
mai mult


Despre Mineiul cu însemnarea despre incendiul din 1536 de la Mănăstirea Putna
mai mult


Hramul Sfintei Treimi la Dragomirna
mai mult


O scrisoare a mitropolitului Anastasie Crimca adresată patriarhului Moscovei Filaret Nichitici
mai mult


Miron Barnovschi Movilă și Curtea de la Moscova: despre moaștele Sfântului Iacob Persul
mai mult


Ctitori ai Sihăstriei Putnei din veacul al XVIII-lea. Note prosopografice
mai mult


O condică de documente din secolul al XIX-lea: martor al „desfacerii” arhivelor mănăstirilor din Bucovina
mai mult


Considerații asupra artileriei lui Ștefan cel Mare
mai mult


Despre un proiect de cruciadă din anul 1500
mai mult


Filotei de Putna, episcop de Roman în vremea lui Mihai Viteazul (15 iunie – 6 septembrie 1600)
mai mult


Încercările unei generații. Putneni în administrația bisericească din Moldova (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea)
mai mult


„Straja țării”: Ștefan cel Mare și Mănăstirea Putna în imagini filatelice românești
mai mult