XV, 2019, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Ideea imperială în țările române. Alte puncte de vedere
mai mult


Între Prut și Nistru în secolul al XV-lea. Gânduri de arheolog
mai mult


Campaniile lui Ștefan Báthory, căpitanul lui Matia Corvinul, în Moldolva și Țara Românească, în vara-toamna anului 1476
mai mult


Ștefan cel Mare, Mesih Pașa, „răscoala” lui Mucha și preliminariile războiului moldo-polon
mai mult

,
Oglinda puterii. Domnia lui Ștefan cel Mare și Cronica moldo-germană
mai mult


Tributul Moldovei la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare: mărturia lui Marino Sanudo „cel Tânăr”
mai mult


Ivan Ivanovici zis cel Tânăr, ginerele lui Ștefan cel Mare
mai mult


Un epitrahil cu portretul lui Ștefan cel Mare regăsit în colecțiile Muzeului Bizantin și Creștin din Atena
mai mult


Notă despre iconografii cu caracter trinitar în pictura murală din Moldova (sec. XV–XVI)
mai mult


Pentru o ediție critică a scrisorii lui Ștefan cel Mare către principii creștini. Observații pe marginea listei căpeteniilor otomane participante la bătălia de la Vaslui (10 ianuarie 1475)
mai mult


Două manuscrise cu însemnări de donație din secolul al XVII-lea pentru Mănăstirea Putna din colecțiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova
mai mult


Monahul Pafnutie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Putna
mai mult


Un arhiereu putnean uitat: episcopul Antonie al Romanului (I)
mai mult


Condica pentru hrana și banii călugărilor Mănăstirii Putna din anii 1881–1890
mai mult


O operă „uitată”: Documentele mănăstirilor din Bucovina de Teodor Balan
mai mult


Stindardul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze și semnificații românești în contextul anilor 1917–1918
mai mult