VI, 2010, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Icoane ale maeştrilor ruşi din secolul al XV-lea la Mănăstirea Putna. Registrul apostolilor şi prăznicarele
mai mult


Tradiţie şi adevăr istoric. Despre două icoane emblematice ale Mănăstirii Putna
mai mult


O carte românească regăsită: Octoihul mitropolitului Dosoftei
mai mult


Colecţiile de carte veche din biblioteca Mănăstirii Putna
mai mult


Ghervasie de la Putna şi Daniil de Strehaia
mai mult


Schiturile şi metoacele Mănăstirii Putna
mai mult


Iacov Putneanul, ctitor al renaşterii Sucevei din veacul al XVIII-lea
mai mult


Constantin Cehan Racoviţă voievod şi Mănăstirea Putna
mai mult


Testamente de monahi putneni din secolul al XVIII-lea
mai mult


Două note privitoare la istoria Mănăstirii Putna
mai mult


Cercetări arheologice la biserica Mănăstirii Sfântul Ilie
mai mult


Mitropolitul Maxim Brancovici, Bogdan al III-lea şi legăturile Moldovei cu Biserica sârbă
mai mult


Trei „probleme” din biografia lui Ştefan cel Mare
mai mult


„Boierii noştri credincioşi”. Conexiuni genealogice în sfatul domnesc al lui Ştefan cel Mare
mai mult


Monarhul ideal în imaginarul Evului Mediu. René d’Anjou şi Ştefan cel Mare
mai mult


Câmpurile de bătălie – locuri ale memoriei. O nouă mărturie
mai mult