Alexandru Pascal


Scrisoarea marii cneaghine a Moscovei Elena Stefanovna (Voloșanca) către tatăl ei, voievodul Moldovei Ștefan III (cel Mare): noi aspecte de cercetare
XVI, 2020, 1 p. 219–232
mai mult

O adăugire la zestrea Putnei
XV, 2019, 2 p. 109–120
mai mult

Două manuscrise cu însemnări de donație din secolul al XVII-lea pentru Mănăstirea Putna din colecțiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova
XV, 2019, 1 p. 189–206
mai mult

O scrisoare a mitropolitului Anastasie Crimca adresată patriarhului Moscovei Filaret Nichitici
XIV, 2018, 1 p. 237–264
mai mult

Despre Mineiul cu însemnarea despre incendiul din 1536 de la Mănăstirea Putna
XIV, 2018, 1 p. 211–222
mai mult

O însemnare și un manuscris din vremea lui Petru Rareș – de la Theodosie (1543) la Theodosie (1603)
XIV, 2018, 1 p. 201–210
mai mult

Documentele Mănăstirii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Hotin
XIII, 2017, 1 p. 133–161
mai mult

Un Tetraevanghel necunoscut al ieromonahului Macarie de la Putna dintr-o colecţie privată
XII, 2016, 1 p. 173–198
mai mult

Un manuscris puţin cunoscut al cărturarilor Spiridon şi Eustatie de la Putna (Liturghierul de la Smolensk, Rusia)
XI, 2015, 1 p. 207–220
mai mult

Din istoria scrierii de carte la Mănăstirea Putna în secolele al XV-lea – al XVI-lea (copiştii şi cărturarii sfântului lăcaş)
VIII, 2012, 2 p. 65–110
mai mult