XVI, 2020, 1Noi izvoare privitoare la exportul de cereale al Țărilor Române în secolul al XV-lea | p. 201–218


Cuvinte cheie
cereale, comerț, grâu, istorie cantitativă, mei

Rezumat

Dacă cerealele au fost sau nu un articol important de export din Țările Române reprezintă un subiect de actualitate în istoriografia românească. Descoperirea a șapte documente referitoare, probabil, la exportul de cereale din Moldova, cinci dintre ele fiind cele mai vechi descoperite până acum și unul fiind al doilea document pe această temă datând din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, ne permite să ne asumăm o poziție în această dezbatere. Exportul de cereale din Țările Române nu a fost un proces economic ocazional, ci unul obișnuit în secolul al XV-lea, iar una dintre țările de destinație a fost Crimeea genoveză.