IX, 2013, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Trei cercetători ai istoriei lui Ștefan cel Mare
mai mult

,
O scrisoare pierdută. Ștefan cel Mare și boierii de margine ai Țării Româneşti
mai mult


Misiunea lui Jan Ossolinski şi problema Ţării de Jos la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare
mai mult

,
Boierii lui Ştefan cel Mare. Conexiuni genealogice şi moşteniri heraldice
mai mult


Contribuţii la datarea donației Ciceului și Cetății de Baltă lui Ștefan cel Mare
mai mult


Ştefan „cel Bătrân” în cronica lui Giacomo di Pietro Luccari
mai mult


Pregătirea comemorării lui Ştefan cel Mare în 1954 potrivit unor documente ale Partidului Muncitoresc Român
mai mult


Ștefan cel Mare și naționalismul: Domnitorul ca etno-simbol
mai mult


Ștefan cel Mare și Mănăstirea Bistrița
mai mult


Un monah putnean din Ţara de Jos: Dionisie Hudici
mai mult


Mitropolitul Gavriil Callimachi şi Mănăstirea Putna
mai mult


Egumenii Mănăstirii Putna. Contribuţii
mai mult


Arhimandritul Teofil Patraş – portret „en miettes”
mai mult


Optsprezece ani de viaţă a Putnei în documente de arhivă (1900–1918)
mai mult


Arhiepiscopul Victorin Ursache al Americii (1912–2001)
mai mult


Efectele Decretului 410/1959 privitor la viaţa monahală asupra mănăstirilor din regiunea Suceava
mai mult


Câteva observații despre Moise ca model biblic de conducător și Viața lui Moise în frescele de la Mănăstirea Sucevița
mai mult


O cahlă de la Baia şi complicatele ei mesaje decorative
mai mult


Cronica otomană „Tarih-i Sultan Bayezid” (T.K.S.M., Fond Revan 1272)
mai mult


Legende, mituri și povești în istoria Mănăstirii Putna
mai mult