XII, 2016, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Inventarul Muzeului Arhidiecezan al Bucovinei din Cernăuţi
mai mult


Arhivele mănăstirilor din Bucovina: reconstituire după un inventar din anul 1805
mai mult


Rezistenţa puterilor regionale împotriva expansiunii otomane: un aspect al cuceririi otomane a Balcanilor
mai mult


„Atunci şi tătarii au lovit Ţara Moldovei din partea aceea”. Observaţii asupra conflictului moldo-tătar din vara anului 1476
mai mult


Soli moscoviţi la curtea lui Ştefan vodă – chipuri de oameni şi faptele lor
mai mult


Presiune otomană, reacţii diferite: Moldova şi Ţara Românească la cumpăna secolelor al XV-lea și al XVI-lea
mai mult


Îndreptări şi contribuţii privind dvera Adormirii Maicii Domnului (1510) de la Mănăstirea Putna
mai mult


Un Tetraevanghel necunoscut al ieromonahului Macarie de la Putna dintr-o colecţie privată
mai mult


Mitropolitul Anastasie al Moldovei şi statutul său privilegiat în anii de retragere la Putna (1578–1588)
mai mult


Ctitori ai Mănăstirii Putna din veacurile al XVII-lea – al XVIII-lea. Note prosopografice
mai mult


Despre clădirea rezidenţială din incinta Mănăstirii Probota
mai mult


Moaşte şi minuni la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos
mai mult


O sanie, un pelerinaj şi două broderii: ce se mai poate afla despre Ştefan cel Mare
mai mult


Accesibilitate şi centralitate. Târgurile Moldovei în reţeaua internă de drumuri mari de comerţ din veacul al XV-lea
mai mult


Heraldică dinastică. Ştefan cel Mare şi stemele sale
mai mult