Dr. Şerban Papacostea (†)
Membru corespondent al Academiei Române
E-mail: .img@.img

 

Dr. Ştefan Andreescu
Cercetător principal I
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” – Bucureşti
E-mail: .img@.img

 

Dr. Silviu Andrieş-Tabac
Cercetător ştiinţific coordonator
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova – Chişinău
E-mail: .img@.img

 

Dr. Ivan Alexandrov Biliarsky
Cercetător
Institutul de Istorie al Academiei Bulgare de Ştiinţe – Sofia
E-mail: .img@.img

 

Dr. Ovidiu Cristea
Cercetător principal I
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” – Bucureşti
E-mail: .img@.img

 

Dr. Ştefan S. Gorovei
Profesor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi
E-mail: .img@.img

 

Dr. Sergiu Iosipescu
Cercetător principal
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară – Bucureşti
E-mail: .img@.img

 

Dr. Benoît Joudiou
Conferenţiar universitar
Université Toulouse-Le Mirail
E-mail: .img@.img

 

Dr. Florin Marinescu
Cercetător
Institutul de Cercetări Neoelenice – Atena
E-mail: .img@.img

 

Dr. Radu Păun
Cercetător
Centre d’Études des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen – Paris
E-mail: .img@.img

 

Dr. Andrei Pippidi
Membru corespondent al Academiei Române
E-mail: .img@.img

 

Dr. Maria Magdalena Székely
Profesor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi
E-mail: .img@.img

 

Dr. Petronel Zahariuc
Profesor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi
E-mail: .img@.img