IX, 2013, 2

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Alexandru cel Bun – sfârşit de domnie
mai mult


Un manuscris necunoscut copiat la porunca lui Iliaş, voievodul Moldovlahiei
mai mult


Moldova şi Persia. Extrase din cronica lui Hasan Rumlu privitoare la confruntările moldo-otomane din vremea lui Ştefan cel Mare
mai mult

,
Un document de la Ștefan cel Mare, într-o colecție particulară din Franța
mai mult


„Pretendenţa” lui Luca Arbore la tronul Moldovei
mai mult

,
Tetraevanghelul ieromonahului Macarie din Putna (1529)
mai mult


Istorie putneană imaginară în pomelnicul Mitropoliei Moldovei (1754)
mai mult


Mănăstirea Putna în timpul stăreţiei lui Atanasie Prelipceanu (1932–1937)
mai mult