VII, 2011, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Observaţii privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ştefaniene
mai mult


Cronica lui Tursun bei despre Ştefan cel Mare. O nouă tălmăcire
mai mult


1475: atacul otoman asupra Cetăţii Albe
mai mult


Două Liturghiere arhiereşti copiate de ieromonahul Ghervasie de la Putna (1676–1677). Preliminarii filologice
mai mult


În jurul datării Liturghierului lui Ghervasie de la Putna (BAR Cluj, ms. sl. 2)
mai mult


Două note privitoare la patrimoniul Mănăstirii Putna
mai mult


Portretele egumenilor Mănăstirii Putna. Câteva rectificări
mai mult


Statutul Cuviosului Daniil Sihastrul la mijlocul secolului al XVI-lea şi o posibilă semnificaţie
mai mult


O danie a lui Iacov Putneanul şi semnificaţiile ei
mai mult


Inventare bisericeşti din Bucovina istorică în Arhivele Statului din Cernăuţi
mai mult


Inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare la Iaşi – moment de efervescenţă naţională
mai mult


Mitropolitul Bucovinei Tit Simedrea şi Sfânta Mănăstire Putna. (Pe marginea unor noi documente şi mărturii)
mai mult


O întâmplare din Ţara Sfântă a secolului al XII-lea şi legenda mamei lui Ştefan cel Mare
mai mult


Pomenirea lui Ştefan cel Mare la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. Mărturii, ipoteze, întrebări
mai mult


Ştefan cel Mare şi cultul sfinţilor locali. Ipoteze de lucru şi limitări documentare
mai mult


Despre solidarităţi şi descendenţe la boierii lui Ştefan cel Mare. Câteva precizări
mai mult