XVI, 2020, 2

Sumar, cuvânt înainte, fișier bibliografic (XII) (pdf)


Însemnări de pe tipărituri slave din biblioteca Mănăstirii Putna
mai mult


Un nou manuscris al copistului Prohor de la începutul secolului al XVII-lea
mai mult


File uitate din biografia unui egumen putnean
mai mult


Broderiile de la Mănăstirea Putna (sec. XV–XVI). Caracteristici și comparații
mai mult


Domnul Moldovei și Marele Turc – ultima bătălie a campaniei din 1462
mai mult

,
Mărturii despre mănăstiri și călugări din Țările Române în documente turcești din a doua jumătate a veacului al XVI-lea
mai mult


Cu privire la manuscrisele copistului moldovean Teodor Mărișescul de la Mănăstirea Neamț
mai mult


Frescele de la biserica Sf. Gheorghe din Hârlău și cea de-a doua fază a picturii murale din Moldova lui Ștefan cel Mare
mai mult