X, 2014, 1

Sumar, cuvânt înainte, In memoriam (pdf)


Sub umbra aripilor tale: O imagine neobișnuită a Sfintei Parascheva ?
mai mult


Un frate necunoscut al lui Petru Rareş
mai mult


Un tablou votiv regăsit
mai mult

,
Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos şi Petru Rareş. O inscripţie referitoare la cumpărarea unei mori de apă în 1533
mai mult


Vlad Vodă Vintilă şi Mănăstirea Humor
mai mult


Un manuscris din perioada lui Iliaş Rareş, în Biblioteca Sileziană (Śląska) din Katowice (Polonia)
mai mult


Averea Mănăstirii Probota până în vremea lui Petru Rareş. Valoare economică şi semnificaţii simbolice
mai mult


Ştiri, politică şi război în Moldova lui Ştefan cel Mare
mai mult


Salutatio: o posibilă moştenire din dreptul bizantin în Moldova lui Ştefan cel Mare
mai mult


„El Capitano Generale del Re d’Ungheria et del Valacho chiamato Stefano Vajovoda”. Statut şi prestigiu reflectate în limbajul diplomatic al epocii lui Ştefan cel Mare
mai mult


Observaţii privind armistiţiul moldo-polon din 1497
mai mult


Ciceul în 1499: de la ingerinţa voievodului Transilvaniei în relaţiile româno-ungare la „cuibul de nelegiuiţi” din imaginaţia istoricilor
mai mult


Ahmed paşa, fiul lui Ştefan cel Mare ?
mai mult


Pomenirea lui Ştefan cel Mare (şi a urmaşilor săi) la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. O îndreptare necesară şi câteva ipoteze de lucru
mai mult


Glasul lăncilor: pe marginea unui gest de putere al lui Bogdan al III-lea (1509)
mai mult


«Un temps pour parler». Dosithée de Jérusalem et le Synode de Jassy (1642)
mai mult


Refacerea Putnei – „proiect naţional” sau gest de putere ?
mai mult


O variantă necunoscută a Poricologos-ului într-un manuscris putnean din ultimul sfert al veacului al XVIII-lea
mai mult


Facerea, prefacerea şi desfacerea unei mari arhive. Mănăstirea Putna
mai mult


Despre trei egumeni ai Mănăstirii Putna şi un „stareţ” de la schitul Sihăstria Putnei
mai mult


Noi date despre părintele stareţ Teofil Patraş
mai mult


Condicile unei epoci. Cărţi de oaspeţi ale Putnei în perioada 1948–1960
mai mult