XI, 2015, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Un tablou votiv şi o necropolă familială. Biserica logofătului Tăutu de la Bălineşti
mai mult


Biserica Sfântul Nicolae din Bălineşti. Observaţii şi constatări
mai mult


Mineiul logofătului Tăutu (1492)
mai mult


„Donaţia de pe Ceremuş”
mai mult

,
Istorii paralele, istorii convergente. Moldova şi Ţara Românească în 1457 şi 1476
mai mult


Relaţiile politice ale Moldovei lui Ştefan cel Mare cu genovezii din Crimeea (1457–1469)
mai mult


Cronica lui Yusuf. Campania otomană din 1476
mai mult


Un ecou din Belgrad al confruntării moldo-otomane din 1476
mai mult


Ştefan cel Mare, domn al Ţării Româneşti
mai mult

,
Sigiliile boierilor lui Ştefan cel Mare
mai mult


Un manuscris puţin cunoscut al cărturarilor Spiridon şi Eustatie de la Putna (Liturghierul de la Smolensk, Rusia)
mai mult


O traducere puţin cunoscută a mitropolitului Dosoftei: Canonul Sfântului Andrei Criteanul
mai mult


Crearea lumii şi Adam şi Eva în arta post-bizantină: Câteva observaţii asupra ciclului genezei de la Arbore şi Suceviţa
mai mult


Un epitaf român în Serbia: donaţia lui Alexandru Lăpuşneanu către Mănăstirea Înălţării Domnului din Miléshévo
mai mult


Un epitrahil necunoscut din timpul voievodului Ieremia Movilă
mai mult


Pe urmele vechilor odoare ale Mănăstirii Solca
mai mult


Ultimele pagini ale unei istorii comune: Schitul Mare din Galiţia şi Mănăstirea Suceviţa
mai mult


Mănăstirile bucovinene în lumina unor documente de la Sever Zotta
mai mult


„Mazilirea” mitropolitului Sava Balaci de Constantin Duca în 1702. Semnificaţiile unei crize de putere
mai mult


La Mănăstirea Putna, în domnia lui Alexandru vodă Lăpuşneanu. Informaţii neobservate
mai mult


Reorganizarea vieţii monahale la Mănăstirea Putna în anul 1956, oglindită în arhiva mănăstirii
mai mult


Calofonia de tradiţie bizantină în şcoala muzicală de la Putna: Sf. Ioan Cucuzel şi Evstatie protopsaltul
mai mult