III, 2007, 2

Sumar, cuvânt înainte, fişier bibliografic (III) (pdf)


Un odor regăsit: cununa moaştelor Sfântului Simeon de la Muntele Minunat (1463)
mai mult


Taina mormântului de la Mirăuţi. Un indiciu spre dezlegare
mai mult


Informaţie, propagandă, mistificare: scrisoarea din 25 ianuarie 1475
mai mult


Portrete paralele: Filip cel Bun şi Ştefan cel Mare
mai mult


Veniturile mitropoliei şi episcopiilor moldoveneşti în vremea lui Ştefan cel Mare. Provenienţă şi modalităţi de colectare
mai mult


Începutul domniei lui Ştefan cel Mare şi activitatea franciscanilor observanţi în Moldova
mai mult


Amintirea lui Ştefan cel Mare la Colomeea
mai mult


Cronologii controversate în istoria lui Ştefan cel Mare. Observaţii asupra izvoarelor
mai mult


Respublica Christiana şi Moldova (1471–1474)
mai mult


Manuscrise din domnia lui Ştefan cel Mare (I)
mai mult