VII, 2011, 2

Sumar, cuvânt înainte, fișier bibliografic (VII) (pdf)O pagină din istoria bibliotecii Mănăstirii Putna
mai mult


Manuscrisele slave de la Putna. O revenire
mai mult


Cărţi româneşti tipărite de mitropolitul Dosoftei: coligatul 2505 din biblioteca Mănăstirii Putna
mai mult


Un manuscris putnean inedit în vremea egumenului Teofil Patraş (1901–1917)
mai mult

,
Hrisoavele domneşti din 1760, 1762 şi 1767 pentru Iacov Putneanul; text şi metatext
mai mult

,
Mănăstirea Putna. Imagini regăsite şi imagini controversate
mai mult


Despre donatorii unor obiecte din tezaurul Mănăstirii Putna. Note prosopografice
mai mult