Revista „Analele Putnei” acceptă spre publicare studii, articole, note, însemnări, documente, recenzii, note bibliografice referitoare la epoca lui Ştefan cel Mare, inclusiv înaintaşii şi succesorii săi imediaţi, la istoria Mănăstirii Putna şi la istoria mănăstirilor din Bucovina.
Redacţia se va ocupa de procesul de recenzare a materialelor primite la redacţie şi va comunica autorilor, dacă va fi cazul, observaţiile recenzorilor.
 
Încredinţând un text „Analelor Putnei”, autorul se angajează, implicit, să nu predea acelaşi text unei alte reviste ştiinţifice şi nici să nu îl includă într-un volum (colectiv sau personal) a cărui apariţie s-ar produce înaintea numărului aferent din revistă. Colaboratorii sunt rugaţi să anunţe Redacţia în cazul când acelaşi text este predat şi unei alte publicaţii (în versiunea originară sau în traducere), când textul respectiv face deja parte dintr-un volum predat unei edituri (sau aflat într-un stadiu avansat de definitivare), precum şi în cazul când unele afirmaţii sau citări din note necesită anumite actualizări. Prevenită, Redacţia va adopta soluţia socotită optimă.
 
Redacţia poate accepta preluarea unor articole publicate în alte reviste, dacă acestea prezintă un interes deosebit pentru tematica şi direcţiile „Analelor Putnei”. Într-un asemenea caz, autorul are datoria să obţină acordul publicaţiei din care urmează să se preia respectivul text. În chip identic, pentru ca un studiu tipărit întâi în „Analele Putnei” să poată fi reprodus într-o altă publicaţie (revistă, volum colectiv sau personal), autorul are datoria de a cere permisiunea Redacţiei.
 
Materialele propuse spre publicare revistei „Analele Putnei” vor fi prezentate în format electronic, culese în programul Microsoft Word sau într-unul compatibil, împreună cu un exemplar imprimat. Fotografiile şi desenele (bine executate, astfel încât să permită reproducerea) vor fi numerotate şi însoţite de explicaţii, indicându-se în manuscris locul unde trebuie aşezată fiecare imagine. În absenţa acestor precizări, Redacţia va grupa ilustraţiile – cu sau fără explicaţii – la sfârşitul textului, în funcţie de spaţiul disponibil.
Referinţele bibliografice trebuie să se conformeze uzanţelor revistei, în ceea ce priveşte sublinierile, abrevierile etc.
Manuscrisele care nu vor respecta toate aceste reguli nu vor fi reţinute în vederea publicării.
 
Revista „Analele Putnei” doreşte să încurajeze dialogul, schimbul de idei, dezbaterea ştiinţifică a problemelor istorice neclare sau controversate. În acest cadru, dreptul la replică va fi implicit asigurat, sub condiţia respectării normelor şi limitelor îndeobşte acceptate.
 
Redacţia îşi rezervă dreptul de a planifica materialele potrivit necesităţilor revistei şi de a nu le reţine pe acelea care, dintr-un motiv sau altul, nu răspund acestora.
Responsabilitatea pentru conţinutul ştiinţific al textelor publicate revine în întregime autorilor.