Revista „Analele Putnei” este o revistă bianuală care acceptă spre publicare studii, articole, note, însemnări, documente, recenzii, note bibliografice referitoare la epoca lui Ștefan cel Mare, inclusiv înaintașii și succesorii săi imediați, la istoria Mănăstirii Putna și la istoria mănăstirilor din Bucovina.
 
„Analele Putnei” publică, în principal, lucrările simpozionului internațional de istorie „Colocviile Putnei” – trei numere din patru la fiecare doi ani, cu al patrulea (al doilea număr din anii pari) dedicat textelor comunicărilor care nu au fost publicate la timp sau altor contribuții. De aceea, autorii care doresc să publice în „Analele Putnei” sunt încurajați să participe la o ediție a Colocviilor Putnei în cadrul căreia să-și prezinte contribuția științifică înaintea specialiștilor consacrați din domeniu, ulterior textul comunicării urmând a fi publicat în numărul corespunzător din „Analele Putnei”. În cazul imposibilității participării la Colocviile Putnei, autorii pot trimite textul direct Redacției.
 
Redacția, în colaborare cu Colegiul de Redacție și cu alți istorici, se va ocupa de procesul de recenzare a materialelor primite – cel puțin doi recenzori revizuiesc fiecare material – și va comunica autorilor, dacă va fi cazul, observațiile recenzorilor.
 
Încredințând un text „Analelor Putnei”, autorul se angajează, implicit, să nu predea același text unei alte reviste științifice și nici să nu îl includă într-un volum (colectiv sau personal) a cărui apariție s-ar produce înaintea numărului aferent din revistă. Colaboratorii sunt rugați să anunțe Redacția în cazul când același text este predat și unei alte publicații (în versiunea originară sau în traducere), când textul respectiv face deja parte dintr-un volum predat unei edituri (sau aflat într-un stadiu avansat de definitivare), precum și în cazul când unele afirmații sau citări din note necesită anumite actualizări. Prevenită, Redacția va adopta soluția socotită optimă.
 
Redacția poate accepta preluarea unor articole publicate în alte reviste, dacă acestea prezintă un interes deosebit pentru tematica și direcțiile „Analelor Putnei”. Într-un asemenea caz, autorul are datoria să obțină acordul publicației din care urmează să se preia respectivul text. În chip identic, pentru ca un studiu tipărit întâi în „Analele Putnei” să poată fi reprodus într-o altă publicație (revistă, volum colectiv sau personal), autorul are datoria de a cere permisiunea Redacției.
 
Autorii sunt rugați să respecte normele de redactare și de citare pentru textele care urmează să fie publicate în „Analele Putnei”.
Revista „Analele Putnei” dorește să încurajeze dialogul, schimbul de idei, dezbaterea științifică a problemelor istorice neclare sau controversate. În acest cadru, dreptul la replică va fi implicit asigurat, sub condiția respectării normelor și limitelor îndeobște acceptate.
 
Redacția își rezervă dreptul de a planifica materialele potrivit necesităților revistei și de a nu le reține pe acelea care, dintr-un motiv sau altul, nu răspund acestora.
Responsabilitatea pentru conținutul științific al textelor publicate revine în întregime autorilor.