XII, 2016, 1Inventarul Muzeului Arhidiecezan al Bucovinei din Cernăuţi | p. 7-50


Cuvinte cheie
Cernăuți, inventar, Ioan Zugrav, muzeu ecleziastic arhidiecezan, patrimoniu muzeal

Rezumat

La Arhivele de Stat din Cernăuți (Fondul Mitropoliei Bucovinei, inv. 1, dosarul 1762), se păstrează în manuscris dactilografiat, Inventarul Rezidenței Mitropolitane, întocmit între anii 1936–1939 (cu câteva adăugiri ulterioare, până în 1941), în timpul mitropolitului Visarion Puiu. Acesta este constituit din 10 fascicule broșate, însumând 138 de file. Între filele 78 și 110, în două variante (una de lucru, cu numeroase adăugiri), descoperim „tabloul obiectelor”, inventariate din punct de vedere tematic, ale celor două camere ale Muzeului Arhidiecezan (reprezentat în Anexa 2). Se descriu aici 710 obiecte (cifra nu exprimă în mod deplin patrimoniul muzeului; sunt poziții din inventar care, în realitate, conțin mai multe obiecte): tablouri, busturi, un iconostas și alte icoane din secolul al XVIII-lea ale vechii capele ortodoxe din Liov, inclusiv ale bisericilor altor localități, veșminte liturgice din secolele al XVII-lea–al–XIX-lea, țesături liturgice, obiecte de mobilier, documente scrise pe pergament, ștampile și sigilii, alte obiecte de cult provenind, cu câteva excepții, de la mănăstirile și bisericile din eparhie. Dintre numele de pictori, amintim: Franz Havier Knapp, Karl Jobst, Epaminonda Bucevschi, Eugen Maximovici, George Löwendal. În ceea ce privește cartea, înregistrăm aici 377 de unități bibliografice, ale secolelor al XIV-lea–al XIX-lea, conținând carte veche românească și străină, manuscrise românești și slavone, o bogată colecție de legi, reglementări și procese-verbale, albume de fotografii.

 

Descrierea obiectelor nu este unitară, câteodată cu prea puține elemente de identificare. Totuși, se descriu numeroase comori, mai ales cele mai vechi, într-o manieră mai detaliată, aici incluzându-se reprezentarea inscripțiilor. Punerea în circulație a Inventarului, aproape necunoscut până acum, se dovedește necesară. Acesta ne oferă imaginea muzeului de altădată și contribuie la reconstituirea patrimoniului artistic și cultural local.