Olimpia Mitric


Inventarul Muzeului Arhidiecezan al Bucovinei din Cernăuţi
XII, 2016, 1 p. 7-50
mai mult

Un epitrahil necunoscut din timpul voievodului Ieremia Movilă
XI, 2015, 1 p. 265–286
mai mult

Mineiul logofătului Tăutu (1492)
XI, 2015, 1 p. 73–86
mai mult

Un manuscris din perioada lui Iliaş Rareş, în Biblioteca Sileziană (Śląska) din Katowice (Polonia)
X, 2014, 1 p. 61–72
mai mult

Un document de la Ștefan cel Mare, într-o colecție particulară din Franța
IX, 2013, 2 p. 35–42
mai mult

Inventare bisericeşti din Bucovina istorică în Arhivele Statului din Cernăuţi
VII, 2011, 1 p. 205–218
mai mult

Colecţiile de carte veche din biblioteca Mănăstirii Putna
VI, 2010, 1 p. 91–100
mai mult