IV, 2008, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Umbra lui Dragoş. La Putna
mai mult


O datină bizantină: vălurile bisericeşti din veşminte domneşti şi boiereşti
mai mult


Mărturii documentare privind patrimoniul religios al Mănăstirii Putna în perioada 1775–1918 (I)
mai mult


Politica externă a lui Ştefan cel Mare: opţiunea polonă (1459–1472)
mai mult

,
Sfidarea lui Mehmed Cuceritorul de către Uzun Hassan. Un izvor inedit
mai mult


Declanşarea războiului, victorii şi intrări triumfale în Moldova lui Ştefan cel Mare: evenimente, reprezentări, interpretări
mai mult


De la Liov la Colomeea. Observaţii privind ceremonialul depunerii omagiului de către domnii moldoveni
mai mult


Moştenirea celor dintâi sfetnici ai lui Ştefan cel Mare
mai mult

,
Noi documente de la Ştefan cel Mare şi de la înaintaşii săi
mai mult


Două manuscrise moldoveneşti din colecţia Mănăstirii Schimbarea la Faţă de lângă Veliko Târnovo
mai mult


Două manuscrise de la Schitul Mare (Maniava) aflate la Mănăstirea Putna
mai mult


Ştefan cel Mare într-o viziune poporană la 1871–1873
mai mult


Descendenţi ai lui Ştefan cel Mare în familia Wiśniowiecki. Câteva noutăţi
mai mult


Bogdan al III-lea – note de antropologie politică
mai mult


Contribuţii pentru istoria domniei lui Bogdan al III-lea
mai mult