III, 2007, 1

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Paralelisme neîntâmplătoare
mai mult


Preoţii de mir şi marile aşezăminte monahale moldoveneşti din secolul al XV-lea. Studiu de caz: Mănăstirea Putna
mai mult


Ilie Cantacuzino, ctitorul bisericii de la Sihăstria Putnei
mai mult


Ultimii ctitori ai clopotului Buga de la Mănăstirea Putna (1818)
mai mult


Egumeni ai Mănăstirii Putna din secolele XVIII–XX. Chipuri şi morminte
mai mult


Un ieromonah din Putna la Mitropolia din Bucureşti (1676–1677)
mai mult


Evloghie dascălul şi fiul său, Gheorghe, traducători şi copişti pentru Mănăstirea Putna
mai mult


Un vechi odor al Sfintei Mănăstiri Putna. Note pe marginea folosirii monogramelor şi a „semnelor geometrice” în emblematica şi heraldica medievală românească
mai mult


Manuscrise răzleţite din scriptoriul şi biblioteca Mănăstirii Putna
mai mult


Cărţile de oaspeţi ale Putnei. Între istorie şi eternitate
mai mult


Pelerinajele la Putna în perioada interbelică (1918–1925) – mijloc de întărire a unităţii naţionale. Ecouri din presă
mai mult