Ştefan S. Gorovei


Contribuții „mărunte” la istoria Mănăstirii Dragomirna
XVIII, 2022, 2 p. 17–48
mai mult

Două contribuții la istoria Mitropolitului Iacov Putneanul
XVIII, 2022, 1 p. 27–38
mai mult

Documente suspecte din vechea arhivă a Mănăstirii Putna
XVII, 2021, 2 p. 31–48
mai mult

Clopotele lui Ștefan cel Mare
XVII, 2021, 1 p. 49–66
mai mult

File uitate din biografia unui egumen putnean
XVI, 2020, 2 p. 33–46
mai mult

Ștefan, țara sa, oamenii săi. Reflecții contrariate
XVI, 2020, 1 p. 79–100
mai mult

Conexiuni culturale putnene în secolul al XVIII-lea
XV, 2019, 2 p. 63–76
mai mult

Oglinda puterii. Domnia lui Ștefan cel Mare și Cronica moldo-germană
XV, 2019, 1 p. 89–102
mai mult

„Noi” mărturii armenești despre Ștefan cel Mare și urmașii săi
XIII, 2017, 2 p. 69–81
mai mult

Un manuscris rătăcit, o biserică dispărută și neamul lui Anastasie Crimca
XIII, 2017, 1 p. 175–191
mai mult

Spiritul putnei în veacul al XVIII-lea. Zidiri în piatră și cuvinte
XIII, 2017, 1 p. 7–32
mai mult

Heraldică dinastică. Ştefan cel Mare şi stemele sale
XII, 2016, 1 p. 307–338
mai mult

Ce dezvăluie însemnările de pe un manuscris
XI, 2015, 2 p. 75–88
mai mult

La Mănăstirea Putna, în domnia lui Alexandru vodă Lăpuşneanu. Informaţii neobservate
XI, 2015, 1 p. 369–378
mai mult

Un tablou votiv şi o necropolă familială. Biserica logofătului Tăutu de la Bălineşti
XI, 2015, 1 p. 7–30
mai mult

Mai 1498: Ştefan cel Mare şi Polonia
X, 2014, 2 p. 401–414
mai mult

O contribuţie la istoria bisericii din Cetatea Sucevei
X, 2014, 2 p. 391–400
mai mult

Un nou izvor genealogic şi prosopografic: pomelnicul Mănăstirii Probota
X, 2014, 2 p. 287–312
mai mult

Facerea, prefacerea şi desfacerea unei mari arhive. Mănăstirea Putna
X, 2014, 1 p. 277–304
mai mult

Istorie putneană imaginară în pomelnicul Mitropoliei Moldovei (1754)
IX, 2013, 2 p. 75–92
mai mult

Legende, mituri și povești în istoria Mănăstirii Putna
IX, 2013, 1 p. 429–448
mai mult

Trei cercetători ai istoriei lui Ștefan cel Mare
IX, 2013, 1 p. 7–22
mai mult

Un monument epigrafic și heraldic recuperat: pisania cu stemă de la Putna (1481)
VIII, 2012, 2 p. 141–166
mai mult

„Cel Mare”. Mărturii și interpretări
VIII, 2012, 2 p. 7–38
mai mult

Din nou despre Ghervasie de la Putna
VIII, 2012, 1 p. 187–212
mai mult

Egumenii Putnei (secolele XV–XVII). Capcane false, controverse inutile
VIII, 2012, 1 p. 93–124
mai mult

Despre donatorii unor obiecte din tezaurul Mănăstirii Putna. Note prosopografice
VII, 2011, 2 p. 119–142
mai mult

Documente de la Ştefan cel Mare. Observaţii pe marginea unor menţiuni vechi
VI, 2010, 2 p. 81–88
mai mult

Despre începuturile Mănăstirii Moldoviţa
VI, 2010, 2 p. 25–38
mai mult

Trei „probleme” din biografia lui Ştefan cel Mare
VI, 2010, 1 p. 239–252
mai mult

Ghervasie de la Putna şi Daniil de Strehaia
VI, 2010, 1 p. 101–118
mai mult

Un pomelnic sucevean şi autorul său putnean
V, 2009, 2 p. 307–428
mai mult

Vartolomei Mazereanu. Noi contribuţii
V, 2009, 2 p. 109–120
mai mult

Arhimandritul Vartolomei Mazereanu şi activitatea sa. Noi contribuţii
V, 2009, 1 p. 353–368
mai mult

Izvoarele istoriei, istoria izvoarelor. Pisania cu stemă (1492) de la cetatea Sucevei
IV, 2008, 2 p. 69–84
mai mult

Cetatea de scaun a Sucevei. O ipoteză
IV, 2008, 2 p. 15–24
mai mult

Contribuţii pentru istoria domniei lui Bogdan al III-lea
IV, 2008, 1 p. 279–294
mai mult

Cronologii controversate în istoria lui Ştefan cel Mare. Observaţii asupra izvoarelor
III, 2007, 2 p. 75–90
mai mult

Amintirea lui Ştefan cel Mare la Colomeea
III, 2007, 2 p. 67–74
mai mult

Informaţie, propagandă, mistificare: scrisoarea din 25 ianuarie 1475
III, 2007, 2 p. 21–26
mai mult

Un ieromonah din Putna la Mitropolia din Bucureşti (1676–1677)
III, 2007, 1 p. 79–86
mai mult

Ultimii ctitori ai clopotului Buga de la Mănăstirea Putna (1818)
III, 2007, 1 p. 47–56
mai mult

Umbra lui Dragoş. La Putna
IV, 2008, 1 p. 5–26
mai mult

Maria Despina, doamna lui Radu cel Frumos
II, 2006, 1-2 p. 145–152
mai mult

Adevărata identitate a unei broderii liturgice din tezaurul Mănăstirii Putna
II, 2006, 1-2 p. 99–104
mai mult

Ion Neculce şi tradiţiile Putnei
I, 2005, 2 p. 55–72
mai mult

Feudele ardelene ale lui Ştefan cel Mare. Observaţii pe marginea izvoarelor
I, 2005, 1 p. 123–132
mai mult

Călugărirea lui Ştefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la realitatea istorică
I, 2005, 1 p. 93–100
mai mult

Un dar pierdut şi posibila lui semnificaţie
I, 2005, 1 p. 35–46
mai mult