Sora Georgiana Diaconița


Colecția de peceți a Mănăstirii Dragomirna – simbol al continuității religioase în Bucovina secolului al XIX-lea
XVIII, 2022, 1 p. 297–360
mai mult