Petre Ş. Năsturel


O datină bizantină: vălurile bisericeşti din veşminte domneşti şi boiereşti
IV, 2008, 1 p. 27–32
mai mult

Steagul „de luptă” al lui Ştefan cel Mare: prapur bisericesc ori poală de icoană?
I, 2005, 1 p. 47–52
mai mult