Ioan-Augustin Guriţă


Un arhiereu putnean uitat: episcopul Antonie al Romanului (I)
XV, 2019, 1 p. 215–226
mai mult

Despre Ștefan cel Mare și Moldova la sfârșitul secolului al XVII-lea. Note pe marginea unor fragmente de cronică târzie
XIV, 2018, 2 p. 157–190
mai mult

La 341 de ani după căderea Constantinopolului: un manuscris, un sucevean și un fenomen cultural
XIV, 2018, 2 p. 27–90
mai mult

Încercările unei generații. Putneni în administrația bisericească din Moldova (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea)
XIV, 2018, 1 p. 355–378
mai mult

Un manuscris necunoscut al (iero)schimonahului Nathan(ail) Dreteanovschi
XI, 2015, 2 p. 89–104
mai mult

Ultimele pagini ale unei istorii comune: Schitul Mare din Galiţia şi Mănăstirea Suceviţa
XI, 2015, 1 p. 321–338
mai mult

O variantă necunoscută a Poricologos-ului într-un manuscris putnean din ultimul sfert al veacului al XVIII-lea
X, 2014, 1 p. 261–276
mai mult

Un tablou votiv regăsit
X, 2014, 1 p. 33–48
mai mult

Mitropolitul Gavriil Callimachi şi Mănăstirea Putna
IX, 2013, 1 p. 195–226
mai mult

Hrisoavele domneşti din 1760, 1762 şi 1767 pentru Iacov Putneanul; text şi metatext
VII, 2011, 2 p. 67–102
mai mult

Mitropolitul Iacov Putneanul către obştea Mănăstirii Putna
V, 2009, 2 p. 5–50
mai mult