Bogdan-Petru Maleon (†)


Averea Mănăstirii Probota până în vremea lui Petru Rareş. Valoare economică şi semnificaţii simbolice
X, 2014, 1 p. 73–98
mai mult

Moldova în scrierile lui Iulius Ruggieri
VIII, 2012, 2 p. 111–140
mai mult

Observaţii privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ştefaniene
VII, 2011, 1 p. 7–20
mai mult

Raporturile dintre puterea politică şi autoritatea ecleziastică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Între tradiţia ortodoxă şi specificul local
V, 2009, 1 p. 5–16
mai mult

Veniturile mitropoliei şi episcopiilor moldoveneşti în vremea lui Ştefan cel Mare. Provenienţă şi modalităţi de colectare
III, 2007, 2 p. 43–54
mai mult

Preoţii de mir şi marile aşezăminte monahale moldoveneşti din secolul al XV-lea. Studiu de caz: Mănăstirea Putna
III, 2007, 1 p. 11–38
mai mult