Andrei Dumitrescu


Între o retorică a puterii și intercesiune: câteva observații cu privire la selecția figurilor iconice din naosul bisericii Sf. Nicolae din Rădăuți (c. 1480–1500)
XVII, 2021, 1 p. 67–96
mai mult