XVIII, 2022, 2Viața economică a Mănăstirii Putna în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea | p. 65–70


Cuvinte cheie
arhimandritul Vartolomei Mazereanu, istorie socială, Mănăstirea Putna, Mitropolitul Iacov Putneanul, viață economică

Rezumat

Studiul de față prezintă evoluția vieții economice a Mănăstirii Putna, începând cu anul 1762 până în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, așa cum este ea oglindită în Condica vitelor și a stupilor, scrisă de arhimandritul Vartolomei Mazereanu. Sunt prezentate dări de seamă asupra numărului de animale – ovine, bovine, cabaline și porcine, precum și asupra numărului de stupi ținuți de mănăstire. Sunt oferite, de asemenea, informații privitoare la argați, numărul și simbria acestora, precum și la contactele pe care mănăstirea le avea cu diferiți cumpărători.