III, 2007, 1Un vechi odor al Sfintei Mănăstiri Putna. Note pe marginea folosirii monogramelor şi a „semnelor geometrice” în emblematica şi heraldica medievală românească | p. 109–152


Cuvinte cheie
argintărie medievală, Efrem al Rădăuţiului, monograme, semne geometrice, stemă

Rezumat

Între obiectele care făceau parte din valoroasa colecţie a istoricului de artă Radu Ionescu din Bucureşti († 2005) s-a găsit şi o linguriţă de împărtăşanie din argint aurit, care ar fi aparţinut cândva, potrivit tradiţiei păstrate, Mănăstirii Putna. Obiectul este împodobit cu un scut conţinând o monogramă chirilică în ligatură, însoţit de numele episcopului Efrem al Rădăuţiului († 1626) – personalitate a culturii moldoveneşti, legată îndeosebi de ansamblul mănăstiresc de la Moldoviţa. Descrierea, atribuirea şi încadrarea cronologică a obiectului au constituit pretextul pentru o amplă incursiune în tradiţia folosirii monogramelor în Ţările Române, de-a lungul Evului Mediu şi până în modernitate.

 

Am remarcat faptul că folosirea de monograme constituie o perpetuare a unei străvechi uzanţe bizantine, preluată şi în lumea dinaştilor medievali sârbo-bulgari. În Ţările Române, folosirea de monograme este ilustrată (ca o alternativă la heraldica propriu-zisă), de obiecte datorate înaltului cler, precum şi mai multor familii boiereşti, îndeosebi din Moldova medievală. Tot în legătură cu Evul Mediu moldovenesc am amintit şi monogramele împărăteşti ale Mariei Asanina Paleologhina, doamna lui Ştefan cel Mare, exemplificând perpetuarea unor simboluri (atestate prin multe alte izvoare), în cadrul aceleiaşi familii.

 

Tangenţial, am menţionat şi acele însemne ecleziastice ori boiereşti cuprinzând „semne geometrice” ce nu pot fi încă descifrate, dar care constituie rezultatul unei influenţe dinspre sfera semnelor polono-lituaniene (la rândul lor transformate în herburi) ori a tamgalelor populaţiilor migratoare asiatice. Textul este însoţit de un număr de mai multe zeci de imagini, cu ajutorul cărora am încercat să încadrez însemnul pseudoheraldic al episcopului Efrem în dubla tradiţie, sudică (bizantină) şi nord-estică, a simbolurilor cuprinzând litere, inteligibile sau nu.