XII, 2016, 1Un Tetraevanghel necunoscut al ieromonahului Macarie de la Putna dintr-o colecţie privată | p. 173–198


Cuvinte cheie
arhimandritul Siluan, caligrafi, colecţie privată, decoruri, ieromonahul Macarie, Mănăstirea Putna, manuscrise, paleografie, pergament, repertoriul scriptoriului

Rezumat

Comunicarea este axată pe descrierea arheografică sumară a unui manuscris necunoscut până în prezent – Tetraevanghelul alcătuit în 1528 de către ieromonahul Macarie de la Mănăstirea Putna. După cum rezultă din colofonul manuscrisului, păstrat azi la Moscova, într-o colecţie privată, acesta a fost întocmit la porunca voievodului Petru al Moldovei, care a plătit această muncă cu 50 de galbeni, daţi rugătorului său – arhimandritul Siluan, cel care a şi încredinţat sarcina lui Macarie, un eminent caligraf al epocii. Până în prezent era cunoscut doar un singur manuscris ieşit de sub pana ieromonahului Macarie – Tetraevanghelul de la 1529 din biblioteca Mănăstirii Rila din Bulgaria (manuscrisul nr. 9).