X, 2014, 1



«Un temps pour parler». Dosithée de Jérusalem et le Synode de Jassy (1642) | p. 215–250


Cuvinte cheie
Chiril Loukaris, Dositei al Ierusalimului, Meletie Syrigos, Sinodul de la Iaşi, Vasile Lupu

Rezumat

Deşi despre Sinodul de la Iaşi (1642) s-a scris mult şi cu rezultate notabile, multe aspecte rămân încă sub pecetea tainei. Studiul de faţă îşi propune să urmărească modul în care au vorbit despre eveniment marele dragoman Panaiot Nicussios şi patriarhul Dositei al Ierusalimului. În opinia autorului, Dositei a încercat să prezinte sinodul ca o reacţie la tulburările stârnite de publicarea Mărturiei de credinţă „calviniste” a patriarhului Chiril Loukaris. Mai mult decât atât, pe calea deschisă de Panaiot, el i-a conferit un rol central în cadrul programului propriu de definire şi întărire a Ortodoxiei.