XIII, 2017, 1Un putnean din veacul al XVIII-lea – Ierothei, episcopul Huşilor | p. 209–223


Cuvinte cheie
Episcopia de Huşi, Ierothei Borş – episcop de Huşi, Mănăstirea Putna, Moldova, secolul al XVIII-lea

Rezumat

Studiul nostru reprezintă o reconstituire prosopografică a uneia dintre personalităţile Bisericii moldoveneşti din veacul al XVIII-lea – ieromonahul Ierothei, fiu duhovnicesc al Mănăstirii Putna, personaj care, spre sfârşitul vieţii a fost chemat la slujire arhierească, păstorind pentru aproape un deceniu Episcopia Huşilor. Reprezentant al unei vechi familii de români ardeleni, Ioan Borş (viitorul arhiereu) a fost căsătorit în Moldova, la Dumbrăveni, unde i s-au născut doi copii, Ilie şi Anastasia. După moartea soţiei, în anii ’30 ai veacului al XVIII-lea, s-a călugărit la Mănăstirea Putna, unde, pentru scurtă vreme, în anii 1742–1743, a fost egumen. În scaunul episcopal de Huşi a fost numit în anul 1744 şi a păstorit până în prima parte a anului 1752. Ultimul an din viaţă şi l-a petrecut retras la Mănăstirea Putna, unde a şi fost înmormântat.