XVI, 2020, 1Un panaghiar de la Ștefan Tomșa pentru Mănăstirea Solca | p. 101–110


Cuvinte cheie
Moscova, N.I. Troițkij, panaghiar, Solca, Ștefan Tomșa

Rezumat

În timpul unor deplasări științifice la Moscova, am descoperit un panaghiar din Moldova, expus la Muzeul de Istorie. Mai târziu, am aflat că panaghiarul a fost făcut la comanda lui Ștefan Tomșa pentru Mănăstirea Solca, în 1623. În acest studiu am analizat pe larg descoperirea obiectului, datele tehnice, precizând câteva detalii specifice la care se referă studiul lui N.I. Troițkij din 1907, primul cercetător care a atras atenția asupra acestui remarcabil vas liturgic.