III, 2007, 2Un odor regăsit: cununa moaştelor Sfântului Simeon de la Muntele Minunat (1463) | p. 5–12


Cuvinte cheie
inscripție, Mănăstirea Neamţ, Sfântul Simeon de la Muntele Minunat, sfinte moaşte, Ştefan cel Mare

Rezumat

Cea mai veche inscripţie (1463) păstrată de la Ştefan cel Mare este cea de pe cununa care împodobeşte craniul Sfântului Simeon de la Muntele Minunat, dăruit de domn mănăstirii Neamţ.

Articolul explică de ce în circuitul istoric preţioasa podoabă a fost considerată pierdută începând cu jumătatea secolului XX, şi înfăţişează împrejurările în care prezenţa ei la locul hotărât de donator a fost reconfirmată în anul 2006.

Autorul face o descriere detaliată a cununii şi propune o explicaţie pentru evlavia arătată de Ştefan cel Mare pentru relicvele acestui sfânt.