XVI, 2020, 2Un nou manuscris al copistului Prohor de la începutul secolului al XVII-lea | p. 27–32


Cuvinte cheie
carte manuscrisă slavonă, copistul Prohor, criptografie, Mănăstirea Suceviţa, Moldova

Rezumat

În articol este prezentat un autograf necunoscut aparținând copistului moldovean Prohor, care se află în cartea manuscrisă „Minei pe noiembrie”, datând din 1608, păstrată astăzi la Biblioteca Științifică a Universității de Stat din Moscova (nr. 487). Anterior, erau cunoscute doar trei manuscrise ale acestui caligraf, copiate pentru Mănăstirea Sucevița, toate datând din 1606: „Sintagma lui Matei Vlastaris”, păstrată acum în colecțiile Muzeului Național „Andrei Șeptițki” din Liov, precum și un „Triod” și un „Minei pe decembrie” aflate în colecțiile Mănăstirii Sucevița.