VII, 2011, 2Un manuscris putnean inedit în vremea egumenului Teofil Patraş (1901–1917) | p. 53–66


Cuvinte cheie
1904, Carol al II-lea, egumen, Mănăstirea Putna, serbare, Teofil Patraş

Rezumat

Dosarul 3/1900 din arhiva Mănăstirii Putna, scris de mai multe mâini în română şi germană, este o sursă preţioasă pentru istoria anilor 1900-1916 în Bucovina. Aici este descrisă pe larg serbarea din 1904 – ţinută la Putna la 400 ani de la moartea Sf. Ştefan cel Mare ca un simbol de unitate a românilor de pretutindeni – dar sunt înfăţişate şi alte evenimente: jubileul de 40 de ani de preoţie a arhimandritului Teofil, vizita tânărului rege Carol al II-lea la Putna în 1909 sau anii de început ai primului război mondial. Toate acestea s-au întâmplat în vremea egumeniei lui Teofil Patraş la Mănăstirea Putna şi pe fondul unor mari aşteptări naţionale româneşti, într-un timp în care Imperiul Austriac îşi trăia ultimii ani în Bucovina.