XI, 2015, 1Un manuscris puţin cunoscut al cărturarilor Spiridon şi Eustatie de la Putna (Liturghierul de la Smolensk, Rusia) | p. 207–220


Cuvinte cheie
caligrafi, egumenul Siluan, Mănăstirea Putna, manuscrise, monahul Spiridon, ornamentaţie, paleografie, pergament, protoegumenul Eustatie, repertoriu al scriptoriului de la Putna, Smolensk

Rezumat

Articolul este dedicat descrierii arheografice a unui Liturghier manuscris puţin cunoscut în literatura ştiinţifică, alcătuit în Mănăstirea Putna de ieromonahului Spiridon, un caligrafii remarcabil din epoca lui Ştefan cel Mare, pentru stareţul aceleiaşi mănăstiri, Siluan, în anul 1532.

The present paper is dedicated to the archeographic description of a little-known

Deteriorat din cauza desei folosiri în serviciul divin, manuscrisul a fost restabilit şi restaurat către anul 1569, în aceeaşi mănăstire Putna, de către stareţul ei, protoegumenul Eustatie.

Codicele a păstrat până în zilele noastre nu numai frumoase modele de scriere cărturărească aparţinând monahului Spiridon şi protoegumenului Eustatie, dar şi exemple de ornamentaţie minunată a unor astfel de manuscrise, ieşite din scriptoriul Mănăstirii Putna.

Actualmente, Liturghierul se păstrează Rusia, în fondurile Muzeului-rezervaţie de Stat de Istorie şi Arhitectură din Smolensk.