XVIII, 2022, 1Un manuscris necunoscut de la Mănăstirea Putna (1856) | p. 39–52


Cuvinte cheie
Chesarie Dracinschi, deschiderea mormintelor voievodale, Iraclie Porumbescu, Mănăstirea Putna, Sevastian Gheorghiescu

Rezumat

Prezentul articol aduce în discuţie un manuscris inedit, scris la Mănăstirea Putna, aflat astăzi în colecţia Bibliotecii Academiei Române. Caietul, intitulat O mânuducere prin sfânta monastire Putna, a fost redactat de novicele Chesarie Dracinschi în anul 1858. Autorul, numit învăţător al şcoli de la mănăstire, a dorit să realizeze un manual, un îndrumar, despre istoria Mănăstirii Putna care să-i servească la cursuri. Lucrarea sa este, în fapt, una de istorie, o compilaţie de informaţii adunate din surse narative şi documentare, din lucrări găsite la mănăstire, dar şi din cele văzute, auzite şi trăite la faţa locului. Primele trei capitole conţin informaţii despre istoria lăcaşului şi despre ctitorii ei, o descriere a interiorului bisericii cu mormintele şi alte obiecte de mobilier, precum şi despre patrimoniul cu odoare şi obiecte vechi, informaţii preluate, în mare parte, din lucrările ieromonahului Sevastian Gheorghiescu. Cel de-al patrulea capitol reprezintă descrierea amănunțită a deschiderii mormintelor voievodale din zilele de 12−17 noiembrie 1756, text preluat de la preotul Iraclie Porumbescu, pe care l-a corectat şi completat cu informaţii notate de el în zilele lucrărilor. Prin acribia şi spiritul critic de care autorul a dat dovadă, precum şi prin bogăţia de amănunte inedite, caietul redactat de Chesarie Dracinschi constituie o sursă de informații din cea de a doua jumătate a veacului al XIX-lea, demnă de a fi luată în seamă de către cercetătorii preocupaţi de istoria Mănăstirii Putna.