IX, 2013, 2Un manuscris necunoscut copiat la porunca lui Iliaş, voievodul Moldovlahiei | p. 17–24


Cuvinte cheie
Andrei cel nebun pentru Hristos, biblioteca Sfântului Sinod, manuscris moldovenesc, text bizantin

Rezumat

Miscelaneul I 151 din Biblioteca Sf. Sinod conține un text cu Viaţa şi faptele lui Andrei Iurodivo (cel nebun întru Hristos) copiat în 1432 din porunca lui Iliaş Voievodul Moldovlahiei. În urma analizei mai multor elemente, am stabilit ca este vorba despre o copie realizată în sec. XVII, după un manucris moldovenesc din 1432. Cel puțin în clipa de față, acest text poate fi cel mai vechi din țară cu Viaţa şi faptele lui Andrei Iurodivo care păstrează data copierii. Textul reflectă o activitate literară bine dezvoltată în Moldova unde scriptoriile de copiști și traducători erau la curent cu textele bizantine cunoscute sau mai rare, pe care le puneau la dispoziția comanditarilor.