X, 2014, 1Un manuscris din perioada lui Iliaş Rareş, în Biblioteca Sileziană (Śląska) din Katowice (Polonia) | p. 61–72


Cuvinte cheie
Biblioteca Sileziană din Katowice, Iliaș Rareș, Mănăstirea Râșca, manuscris slavon, Moldova, Octoih, Polonia

Rezumat

În timpul unei burse de documentare în Polonia autoarea a identificat un prețios manuscris liturgic slavon, un Octoih de origine românească, necunoscut bibliografiei noastre de specialitate. Manuscrisul a fost copiat de Isachie, cântăreț și protopsalt al Mănăstirii Râșca din Moldova, în anul 1548, în timpul domniei lui Iliaș Rareș. Astăzi acest manuscris se păstrează în Biblioteca Sileziană (Śląska) din Katowice, în cadrul Departamentului de Colecții Speciale. În prezentul articol autoarea descrie acest manuscris, contribuind la popularizarea prezenței culturale românești în Polonia.