XVI, 2020, 1Un Hronograf târziu, Ștefan „cel Viteaz” și Bogdan Aleksandrovici | p. 233–246


Cuvinte cheie
Bogdan Aleksandrovici, Hronograf, Moscova, Popov 32, Ștefan „cel Viteaz”

Rezumat

În colecția Bibliotecii de Stat a Rusiei se păstrează un manuscris care conține un Hronograf târziu, pe filele căruia apare menționat Ștefan cel Mare al Moldovei împreună cu Bogdan Lăpușneanu. Despre Ștefan cel Mare, cronicarul a notat unele informații referitoare la vitejia sa, numindu-l pe Bogdan succesorul său, dar identificându-l cu Bogdan Lăpușneanu. Credem că aceasta nu este o greșeală a cronicarului, ci mai degrabă crearea unei legături simbolice directe și imediate între Bogdan și Ștefan cel Mare.