XV, 2019, 1Un epitrahil cu portretul lui Ștefan cel Mare regăsit în colecțiile Muzeului Bizantin și Creștin din Atena | p. 135–148


Cuvinte cheie
broderie, epitrahil, Pătrăuți, Ştefan cel Mare

Rezumat

În 2005, în Analele Putnei, Ștefan S. Gorovei a publicat rezultatele unei investigații referitoare la unui epitrahil, acum pierdut, numit „de la Pătrăuți”. Pe lângă vechimea și calitățile sale artistice, piesa a fost importantă, deoarece avea, în partea sa inferioară, portretele lui Ștefan cel Mare și ale soției sale, Maria-Voichița, însoțite de numele lor brodate în limba greacă. Ștefan cel Mare a donat epitrahilul bisericii din Pătrăuți, în 1493. Pe baza unor informații furnizate de regretatul cercetător Petre Ș. Năsturel, am descoperit în colecțiile Muzeului Bizantin și Creștin din Atena un epitrahil care, deși diferit de cel de la Pătrăuți, are aceleași portrete ale lui Ștefan cel Mare și Mariei-Voichița. Scopul lucrării este de a descrie și de a prezenta în fața comunității academice acest vestigiu legat de Ștefan cel Mare, total necunoscut, uitat printre obiectele de patrimoniu cultural ale Muzeului Bizantin din Atena.