XI, 2015, 1Un ecou din Belgrad al confruntării moldo-otomane din 1476 | p. 151–156


Cuvinte cheie
acîngii, asediu, Belgrad, Dracula, Dunărea

Rezumat

Un raport către regele Ungariei, redactat probabil către mijlocul lunii noiembrie 1476, descrie în amănunt campania sultanului Mehmed II în Moldova, pe temeiul informaţiilor culese de spionii trimişi din Belgrad în teritoriu otoman. Rezultatul cu totul nesatisfăcător al expediţiei este pus în lumină de menţiunea că la părăsirea Moldovei oastea otomană a traversat Dunărea în grabă, în numai „patru zile”, în vreme ce la venire pentru acelaşi lucru a avut nevoie de nu mai puţin de patruzecişiopt de zile! Unul din elementele noi, deosebit de preţioase, oferite de acest document este ştirea că, în ajunul bătăliei pierdute de la Valea Albă din 26 iulie, Ştefan cel Mare, domnul Moldovei, a izbutit totuşi să distrugă teribila avangardă de acîngii (akinci), condusă de Mihaloglu Ali beg.