XV, 2019, 1Un arhiereu putnean uitat: episcopul Antonie al Romanului (I) | p. 215–226


Cuvinte cheie
Episcopia Romanului, Iacov Putneanul, ierarhie, Mănăstirea Putna, Mitropolia Moldovei

Rezumat

În acest articol sunt prezentate câteva aspecte din viața și activitatea unui episcop care nu a avut până acum o biografie de sine stătătoare: Antonie al Romanului. Ucenic al lui Iacov Putneanul, acesta a primit la călugărie numele pe care l-a purtat și părintele duhovnicesc al multora dintre viețuitorii mănăstirii Putna în veacul al XVIII-lea, cel al mitropolitului Antonie al Moldovei. Viitorul arhiereu a îndeplinit mai multe ascultări în Biserică, fiind arhidiacon al Mitropoliei de la Iași, apoi  ieromonah și, pentru scurtă vreme, egumen al Putnei. Din postura de proegumen al Putnei, retrăgându-se în Moldova, a fost propus pentru ocuparea scaunului vlădicesc de la Roman, într-un moment de cumpănă pentru eparhie, în urma păstoriei unui ierarh grec care a lăsat mari datorii.