XV, 2019, 2The Oxford Anonymous Chronicle (Bodleian Library, Ms Marsh 313). O cronică anonimă otomană din vremea lui Bayezid al II-lea mai puțin cunoscută | p. 121–132


Cuvinte cheie
Bayezid II, Biblioteca Bodleian, Cronică otomană, istoria medievală a românilor, Ştefan cel Mare

Rezumat

Autorul semnalează existența unei cronici otomane anonime din vremea lui Bayezid al II-lea, recent tradusă în limba engleză, care tratează istoria dinastiei otomane din anul 1300 până în 1484, ultimul fapt consemnat în cronică fiind cucerirea otomană a Chiliei și Cetății Albe. Interesul pentru această cronică, al cărei manuscris se află la Biblioteca Bodleian, Ms. Marsh 313, rezultă atât din informațiile pe care le oferă despre istoria medievală a românilor, cât și datorită atribuirii eronate a cronicii lui Ruhi din Adrianopol (m. după anul 1511) timp de mai bine de un secol, în ciuda observațiilor turcologului britanic Victor Louis Ménage din anii 1960.