IX, 2013, 2


,
Tetraevanghelul ieromonahului Macarie din Putna (1529) | p. 51–74


Cuvinte cheie
Macarie, manuscris, miniaturi, Onufrie Barbovschi, Putna

Rezumat

Manuscrisul studiat aici este cunoscut specialiștilor de mult timp. El a fost semnalat de mai multe ori, atât de cercetătorii români (Titus Târgovișteanul, Paul Mihail, Emil Turdeanu, Chiril Pistrui, Damian P. Bogdan, Ştefan Godorogea, G. Popescu-Vîlcea, Radu Constantinescu, Virgil Cândea, Maria Magdalena Székely), cât și de cei bulgari (E. Sprostranov, Lj. Miletič, Kr. Mijatev, Andrej Protič, P. Atanasov, Manjo Stojanov, B. Rajkov, Hr. Kodov și B. Hristova). De data aceasta, obiectivul cercetării nu este numai simpla descriere a manuscrisului, ci reconstituirea istoriei lui și, în același timp, a istoriei bisericii căreia i-a fost dăruit și a biografiei comanditarului său. Tetraevanghelul a fost copiat în 1529 (luna și ziua nu se cunosc) de ieromonahul Macarie de la Mănăstirea Putna, pentru Onufrie Barbovschi, portarul cetății Suceava. Acest boier a donat cartea bisericii pe care însuși a ctitorit-o în orașul Suceava, închinată Adormirii Maicii Domnului. Având în vedere că, în același an 1529, Onufrie Barbovschi a participat la o campanie militară în Transilvania, autorii presupun că donația a fost făcută înainte de plecarea sa, pentru ca Dumnezeu să-l ocrotească și să-l ajute să obțină victoria. Biserica din Suceava, care a primit manuscrisul, a fost demolată în secolul al XVIII-lea. Însă Tetraevanghelul părăsise deja Moldova înainte de 1 martie 1656 și, în circumstanțe necunoscute, a intrat în posesia Mănăstirii Rila din Bulgaria, unde se află și în prezent. Analiza miniaturilor care decorează această carte a permis autorilor formularea câtorva observații. Paginile cu portretele evangheliștilor au fost adăugate ulterior, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, precum o arată și filigranele hârtiei. În ce privește decorația, manuscrisul ieromonahului Macarie este o versiune simplificată și mai puțin costisitoare a Tetraevanghelelor domnești din secolul al XV-lea. Această versiune de „Tetraevanghel nobiliar” nu a putut fi realizată decât la Putna – singura mănăstire al cărei scriptorium era încă activ în secolul al XVI-lea și unde au fost realizate cea mai mare parte a manuscriselor domnești. Tetraevanghelul din 1529 nu a rămas un exemplar singular. Elementele care decorează paginile sale au fost utilizate mai târziu de copiștii de la Putna în manuscrise copiate pentru alți boieri moldoveni, ceea ce confirmă ipoteza despre crearea, la Mănăstirea Putna, a unei categorii speciale de manuscrise destinate donațiilor nobiliare.