VI, 2010, 1Testamente de monahi putneni din secolul al XVIII-lea | p. 175–200


Cuvinte cheie
Mănăstirea Putna, Nathan Dreteanovschi, secolul al XVIII-lea, testament, Theoctist Gheorghiescu, Vartolomei Mazereanu

Rezumat

Redactarea testamentului, una dintre cele mai importante etape în vederea pregătirii pentru „marea trecere”, a constituit de secole preocuparea principală a celor ce îşi simţeau sfârşitul aproape, o îndatorire de conştiinţă şi, totodată, o reflecţie asupra morţii. Alcătuite, de cele mai multe ori, în cuvinte simple şi emoţionante, aceste documente ce conţin dorinţe şi nostalgii, regrete şi speranţe, reprezintă izvoare de incontestabilă valoare pentru cercetătorii istoriei sociale şi a mentalităţilor. Textul de faţă reprezintă o succintă analiză a trei astfel de documente ce conţin dispoziţii cu caracter testamentar, acte redactate în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea de către trei dintre vieţuitorii obştii Mănăstirii Putna (ieromonahul Theoctist Gheorghiescu, arhimandritul Vartolomei Mazereanu şi ieroschimonahul Nathan Dreteanovschi), în arhiva căreia s-au păstrat aceste din urmă gânduri ale lor. Anexa studiului conţine textele integrale ale celor trei diate, publicate conform normelor cunoscute de editare a actelor vechi, în vederea includerii, ori, după caz, a reincluderii lor în circuitul istoriografic.

 

Bibliografie

Arhiva Mănăstirii Putna, Documente istorice, nr. inv. 45

Idem, Documente istorice, nr. inv. 115

Idem, Manuscrise, Inv. 23/58

Idem, Manuscrise, Inv. 9/79 (Prothesis, adecă Pomélnec al sfintei mănăstiri a Putnei)

Philippe Ariès, Omul în faţa morţii, I, Vremea gisanţilor, traducere şi note de Andrei Niculescu, Bucureşti, 1996

Philippe Ariès, Omul în faţa morţii, II, Moartea sălbatică, traducere şi note de Andrei Niculescu, Bucureşti, 1996

Mihai-Bogdan Atanasiu, Mihai Mîrza, Pomelnicul Bisericanilor scris la Mănăstirea Putna, în „Analele Putnei”, V, 2009, 2

Mihai-Bogdan Atanasiu, Un colaborator al lui Iacov Putneanul: ieromonahul Nathan(ail), în „Analele Putnei”, V, 2009, 1

Violeta Barbu, De bono coniugali. O istorie a familiei din Ţara Românească în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 2003

Dimitrie Dan, Arhimandritul Vartolomei Măzereanu. Schiţă biografică şi bibliografică cu mai multe anexe, extras din „Academia Română. Memoriile Secţiunii Literare”, s. II, tom. XXXIII, 1914

Dimitrie Dan, Mănăstirea şi comuna Putna – cu două apendice, Bucureşti, 1905

Ieromonah Teofil Isopescu, monah Daschin Luchian, Sfânta Mănăstire Sihăstria Putnei, Cluj-Napoca, 2006

Simeon Florea Marian, Diata lui Vartolomei Mazereanu, în „Revista politică”, IV, nr. 7, 1 aprilie 1889 și nr. 8, 15 aprilie 1889

Olimpia Mitric, Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei, Bucureşti, 1998

Alexandru Pînzar, Ştefan S. Gorovei, Un pomelnic sucevean şi autorul său putnean, în „Analele Putnei”, V, 2009, 2

Maria Magdalena Székely, Testamentele: o abordare preliminară, în „Revista de Istorie Socială”, II–III, 1997–1998

V. A. Urechia, Istoria românilor, II, seria de volume pentru 1774–1786, Bucureşti, 1892

N. A. Ursu, Contribuţii la istoria culturii româneşti. Studii şi note filologice, Iaşi, 2002