XIV, 2018, 1„Straja țării”: Ștefan cel Mare și Mănăstirea Putna în imagini filatelice românești | p. 379–404


Cuvinte cheie
filatelie, Mănăstirea Putna, propagandă, Republica Moldova, România, Ştefan cel Mare

Rezumat

Prezentarea cronologică, încadrarea și analiza emisiunilor filatelice dedicate lui Ștefan cel Mare și Mănăstirii Putna permit identificarea anumitor mesaje și repere vizate de factorii politici din România, în secolele XX–XXI, precum și de autoritățile politice ale Republicii Moldova după 1991, un stat în care voievodul Moldovei reprezenta simbolul statalității, întrucât era figura centrală a teoriei moldovenismului promovată insistent de autoritățile comuniste în anii 2001–2009. Acest text are scopul de a aduce în atenția cercetătorilor epocii lui Ștefan cel Mare domeniul foarte puțin cunoscut al filateliei și mesajul de propagandă care însoțește marca filatelică, care poate aduce completări interesante la informațiile și imaginile deja existente referitoare la utilizarea și însemnătatea lui Ștefan cel Mare pentru scopuri politice și propagandistice.