XV, 2019, 1Stindardul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze și semnificații românești în contextul anilor 1917–1918 | p. 271–286


Cuvinte cheie
festivitatea din 1917, Mănăstirea Zografu, presă franceză, Sorbona, Ştefan cel Mare, stindard

Rezumat

Deja cunoscută și intens discutată în istoriografia românească, problema stindardului lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos este prezentată din alte puncte de vedere decât cele menționate până acum. În lucrarea noastră ne referim, din perspectiva oferită de istoria presei, la prezentarea și interpretarea în presa franceză a evenimentului dedicat predării stindardului reprezentanților Regatului Român la Paris, precum și la importanța momentulului în mai multe relatări și reprezentări românești din anii 1917˗1918.